The path through art is a way

of understanding life

ARTBYSOMMER

konst för privata hem, företag och offentliga miljöer
Välkommen!
 
 
 
 
 

One way or another

This is my way

Collections

Många års skapande sedan 1995, har resulterat i olika uttryck och tekniker

  Cross-ower

Oil

Concrete

       Digital

Inget går så fort som några år.. 

Vägen är så lång - men det går väl.. Natten är så mörk - men det ljusnar väl..  Potatis har vi ej - men vi får väl..  Amen, Armen.. 

Putte Borén / KelvinSommer

Kreativa Processer

Jag skapar ensam och letar efter uttryck i olika förutsättningar. Det kan vara digitalt, oljebaserat, betong eller performance och film. Jag sökervägarna till det innersta, pulsen och närvaron i konstverk som skapats baserat på idé, känsla och målbild.

I create alone and look for expression in different conditions. It can be digital, oil-based, concrete or performance and film. I seek the paths to the innermost, the pulse and presence in works of art created and based on idea, feeling and target image.


 
I
 
II
 
III
 
IV

Kontakta mig

Do not Follow us
Facebook
Instagram

© Copyright JOKUMSOMMER - ARTBYSOMMER 2022